Amdanom


Gwybodaeth yma yn fuan...Gwybodaeth yma yn fuan....Gwybodaeth yma yn fuan.....Mwy

Gwasanaethau


Gwybodaeth yma yn fuan....Gwybodaeth yma yn fuan....Gwybodaeth yma yn fuan..... Mwy

Cysylltu


Gwybodaeth yma yn fuan....Gwybodaeth yma yn fuan....Gwybodaeth yma yn fuan....Mwy

Gwybodaeth


Gwybodaeth yma yn fuan....Gwybodaeth yma yn fuan....Gwybodaeth yma yn fuan..... Mwy

Croeso i wefan Gorwel


Gwasanaeth Trais yn y Cartref Ynys Môn

Mae Gwasanaethau Trais yn y Cartref Ynys Môn yn darparu gwasanaeth i bawb o bob oedran. Cynigwyd Loches i ferched a’i plant a cefnogaeth yn y gymuned i unrhyw ddioddefwr boed yn gamdriniaeth gorfforol, feddyliol neu rywiol. Mae’r gwasanaeth yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth gyfrinachol er mwyn galluogi ac annog unigolion wneud penderfyniadau a dewisiadau eu hunain am ei dyfodol.

Gwasanaeth Digartrefedd Gwynedd

Mae Gwasanaethau Digartrefedd Gwynedd yn darparu llety a chefnogaeth yn hostel Llys Seion i bobl sengl neu deuluoedd digartref a darparu cefnogaeth yn y gymuned i bobl sydd neu gall fod yn ddigartref, er mwyn eu galluogi i ennyn hyder, gwybodaeth a sgiliau i allu cymryd rheolaeth o’u bywydau i fyw’n annibynnol.

Gwasanaeth Cefnogi yn Mhenucheldre a Llys Mair

Mae Gorwel yn gyfrifol am ddarparu a rheoli gwasanaethau cefnogaeth ar gyfer pobl hyn yn Mhenucheldre. Llety annibynnol i bobl dros 60 oed gyda chyfleusterau cymunedol a gwasanaeth cefnogaeth hyblyg lle bo angen. Nod y gwasanaeth cefnogi yw fel rhan o dim sy’n cefnogi trigolion Penucheldre a Llys Mair eu galluogi i fyw’n annibynnol gan feithrin naws cymunedol a sicrhau bod anghenion cefnogaeth tai yn cael eu cyflawni. Drwy gydweithio‘n agos gyda holl staff cefnogi a gofal er mwyn sicrhau rediad esmwyth y cynlluniau.

Newyddion

Be sy'n mlaen

Newyddion yn dod yn fuan ...

Mwy

Newyddion yn dod yn fuan ...

Mwy

Newyddion yn dod yn fuan ...

Mwy

Gwasanaeth Trais yn
y Cartref Ynys Môn
Hen Argraffdy,
Ffordd yr Efail,
Llangefni,
LL77 7ER
Ffôn: 01248 750903
Gwasanaeth Digartrefedd Gwynedd
2 Stryd Penlan,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 5SD
Ffôn: 01758 703087
Gwasanaeth Cefnogi yn Mhenucheldre a Llys Mair
Penucheldre
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1RJ
Ffôn: 01407 761742
© Hawlfraint Gorwel ~ Gwefan gan: Delwedd